juli 21st, 2015 by admin

1

Nyopprettet forskningsfond presenteres på Aqua-Nor

BioMar Group overrekker donasjon til The Antarctic Wildlife Research Fund (AWR) i tilknytning til åpningsseremonien på Aqua-Nor, med Fiskeriministeren tilstede.

AWR er et nylig opprettet forskningsfond, som har som mål å sikre en fortsatt bærekraftig forvaltning av de levende marine ressursene i Antarktis, samt å øke menneskers kunnskap om det marine økosystemet og dyrelivet i området.

Ved slutten av VIP-omvisningen på Aqua-Nors åpningsdag, vil Jan Sverre Røsstad, Vice President, BioMar North Sea overrekke en donasjon til The Antarctic Wildlife Research Fund, representert ved styremedlem Karoline Andaur, fagsjef i WWF-Norge.

AWR utlyser midler til antarktisforskning og jobber for å øke kunnskapen om dyreliv og økosystemet i Antarktis. Finansieringen av forskningsfondet skjer gjennom direkte donasjoner fra både kommersielle partnere og en rekke aktiviteter forbrukere og andre kan ta del i. Forskningsinnsatsen rettes særlig mot krill og marine dyrearter som pingvin, sel og hval som har krill som en viktig matkilde.

Forskningssøknader til fondet blir evaluert og prioritert av en vitenskapskomité bestående av verdensledende antarktisforskere. The Antarctic Wildlife Research Fund ble etablert i februar 2015 av representanter for ASOC – Antarctic and Southern Ocean Coalition, WWF-Norge og Aker Biomarine. Fondet forener kompetanse og interessene til miljøorganisasjoner, næringsliv og forskning.

Les mer på www.antarcticfund.org.

Presse kan kontakte fondet på info@antarcticfund.org eller 24 13 01 41.

Stiftelsen Nor-Fishing

Klostergata 90 7030 Trondheim, Norway
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
mailbox@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.