mai 5th, 2017 by paul-aquanor

Rekordmange søknader til Stiftelsens Innovasjonspris!

I alt 28 søknader til Innovasjonsprisen på kr 100.000 er kommet inn til Aqua Nor kontoret ved søknadsfristens utløp 1. mai. Det er 36 % flere søknader enn sist det var rekord i 2011.

Hele 13 søkere er fra andre land enn Norge. Noen av søkerne har også fremmet søknad for mer enn ett prosjekt. Nytt av året er at det kun har vært bedrifter og enkeltpersoner som har hatt anledning til å søke.

Fornøyd styreleder
Styreleder i Stiftelsen Nor-Fishing, Liv Holmefjord, er svært glad for at så mange har levert søknader til årets Innovasjonspris. Det bekrefter at det foregår mye innovasjon i mange land som kommer akvakulturnæringen og prisvinnerne selv til gode. Den som måtte vinne prisen oppnår i tillegg til de økonomiske midlene, gjerne økt motivasjon hos egne ansatte for videre utvikling for bedriften og sist, men ikke minst, har prisen vært en viktig referanse i markedsføringen av ny teknologi.

Internasjonal interesse
Foruten de norske søkerne er det kommet inn søknader fra Australia, Canada, Danmark, Frankrike, Skottland, Sverige, Tasmania, Tyskland og USA.

Vil stimulere næringslivet
Årsaken til at man i år har ønsket søknader kun fra bedrifter og enkeltpersoner, er at Stiftelsen gjerne vil bidra til å fremme forskning og utvikling i næringslivet. Forskningsinstitusjonene har normalt bevilgninger og prosjektmidler fra det offentlige i tillegg til oppdragsforskning.

Utdeling på åpningsdagen
Søknadene blir nå gjennomgått og systematisert for behandling i juryen i slutten av mai. Juryen innstiller på 3 kandidater til prisen. Styret i stiftelsen Nor-Fishing vil i forkant av Aqua Nor i august ta den endelige beslutningen om hvem som blir vinner av Innovasjonsprisen 2017. Prisen deles ut under åpningen av Aqua Nor 2017 i Trondheim.

For nærmere opplysninger:
Prosjektleder Kari Steinsbø, +47 73 56 86 40, kari@nor-fishing.no , eller
Juryens sekretær Odd Berg, +47 901 19 942, odd9berg@gmail.com

Stiftelsen Nor-Fishing

Besøksadresse
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret, inngang 1 Havnegata 9
7010 Trondheim

Postadresse
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7407 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.