Stiftelsen Nor-Fishing satser på innovasjon blant bedrifter og enkeltpersoner!

Aqua Nor 15. – 18. august 2017

For sjømat næringen i Norge og internasjonalt er innovasjon og R&D innen miljø, teknologi, biologi og ressursforvaltning av stor betydning. Kanskje gjelder dette spesielt for akvakulturnæringen som fortsatt er en ung næring. Selv om det har skjedd en imponerende vekst og utvikling i denne næringen, har man fortsatt mange utfordringer. Bekjempelse av lakselus i anleggene vil ha stor betydning for videre vekst i laksenæringen. Utvikling og forsøk med store havmerder i åpent hav kan få betydning i kampen mot lakselus.

Stiftelsen Nor-Fishings styre har besluttet at Innovasjonsprisen 2017 skal tildeles en norsk eller utenlandsk bedrift eller enkeltperson for beste prosjekt for oppdrettsnæringen. Dette fordi kommersielle bedrifter og enkeltpersoner i og utenfor sjømatnæringen har færre finansieringskilder å søke pengestøtte fra enn de større forskningsinstitusjonene. Styret håper dette vil stimulere til ytterligere innovasjon innen kommersiell virksomhet.

Stiftelsen Nor-Fishing har erfaring fra at Innovasjonsprisen gjennom mange år har gitt vinnerne økt interesse for innovasjon i bedriftene, motivasjon for ansatte og økt markedsoppmerksomhet overfor sjømatnæringen.

Det er allerede registrert en større interesse enn noen gang tidligere fra alle kategorier utstillere og fra sjømatnæringens utøvere for å delta på Aqua Nor 2017. Styreleder i Stiftelsen Nor-Fishing, Liv Holmefjord, håper at denne store interessen vil gi mange søkere til Stiftelsens Innovasjonspris for 2017. Hun ønsker alle søkere lykke til og oppfordrer alle som har prosjekter rettet mot akvakulturnæringen å sende inn sin søknad. Søknadsfrist er 1. mai 2017.

Se reglementet her

Spørsmål angående Innovasjonsprisen kan rettes til:
Odd Berg, Sekretær for juryen • Epost: odd9berg@gmail.com • Telefon: +47 901 19 942

Søknad sendes til mailbox@nor-fishing.no og merkes Innovasjonsprisen 2017

NB! 

«Dersom du som søker til innovasjonsprisen har planer om å søke, eller har søkt om patentbeskyttelse for din oppfinnelse, er det avgjørende for å få patentsøknaden godkjent at teknologien/prosjektet på forhånd ikke er publisert offentlig. Som eksempel nevnes offentliggjøring på messe, i konferanse, i tidsskrift eller lignende. Se for øvrig Patentstyrets nettside.

Stiftelsen Nor-Fishing vil i juni kun informere i en pressemelding om navn på tre finalekandidater og kort om fagområdene for omsøkte prosjekter.

Pressemeldingen godkjennes på forhånd av finalekandidatene og vil om nødvendig også klareres med Patentstyret.»

Stiftelsen Nor-Fishing

Klostergata 90 7030 Trondheim, Norway
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
mailbox@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.