september 22nd, 2015 by admin

Fra Thailand til Trondheim – Intervju med vinneren av Stiftelsen Nor-Fishings Reisestipend 2015

I 2014 opprettet Stiftelsen Nor-Fishing et reisestipend for å gjøre messene bedre kjent i utlandet. Reisestipendet blir tildelt en person fra utviklingsland, hovedsakelig i Asia eller Afrika, slik at personen kan besøke Aqua Nor eller Nor Fishing og få et innblikk i moderne oppdretts- og fiskeriteknologi.

Her er Dr. Prakans egne bilder fra messedeltagelsen:

Om stipendet
Reisestipendet dekker alle utgifter, inkludert hotellopphold og lommepenger til reise fra vinnerens hjemsted til Trondheim, hvor vedkommende tilbringer en uke som gjest av Stiftelsen Nor-Fishing. Vinneren blir også invitert til å delta på de viktigste arrangementene under messen.

Og vinneren er…
I 2015 mottok Stiftelsen en mengde søknader fra over 35 land verden rundt, og vinneren ble Dr. Prakan Chaiarahkhongman fra Thailand. «Det var en stor ære og glede for meg å få denne anledningen til å delta på Aqua Nor 2015 i vakre Trondheim by», sier den stolte vinneren av Reisestipendiet 2015.

Forskjellige arter i forskjellige land
Dr. Prakan arbeider for Charoen Pokphand Foods som er en del av CP Group, en av de største produsentene av rekefôr i verden. Så langt har selskapet begrenset erfaring med oppdrett av fisk. «Min jobb er i hovedsak fokusert på rekeoppdrett, mest i dammer og i lukkede anlegg», sier Dr. Prakan. «Men vi har så smått begynt å se på oppdrett av fisk også. I den siste tiden har jeg jobbet med oppdrett av arter som tilapia og catfish i Thailand, karpe i India, pangasius i Vietnam, og til og med milkfish i Filippinene. Men jeg må tilstå at den teknologien jeg har sett på Aqua Nor var ganske fremmed for meg, spesielt merdeoppdrett i sjøen. Jeg ble veldig imponert av off-shore lakseoppdrett.»

Tar med seg teknologien østover
“Dette besøket har åpnet øynene mine for mange nye ting, spesielt fremskrittene innen innovasjon innen oppdrett, moderne teknologi, og det fantastiske utstyret og den høye kvaliteten på metodene for bedre fiskehelse her i Norge. Det var mange hundre stander på messen hvor leverandører til oppdrettsindustrien viste frem nyheter og forbedringer innen europeisk oppdrettsteknologi. Det ville være flott om vi kunne overføre og tilpasse denne teknologien til oppdrett i Sørøst-Asia.»

Inspirerende seminarer
Dr. Prakan har også noen kommentarer om de mange seminarene, mini-konferansene og presentasjonenesom fant sted under Aqua Nor. «Av alle de fantastiske symposier og seminarer som ble holdt rundt omkring på messeområdet må jeg nevne ett om bærekraftig merdeoppdrett og kombinasjonsoppdrett av laks og akvatiske planter. Jeg deltok også på seminaret som het «Er norsk oppdrettsteknologi relevant for andre land og andre arter enn laks?». Det var veldig interessant og viste de mange ulike aspektene ved moderne norsk oppdrett. Spesielt ble jeg imponert over den vekt man legger på miljøvennlig oppdrett og sosialt ansvar, og selvsagt at man hele tiden fortalte hvor viktig det er at et godt regelverk er på plass og overholdes.»

Deler sine erfaringer
«Gjesteforelesere og toppbyråkrater fra en rekke land rundt om I verden var invitert til å delta på seminarene og holdt foredrag om en rekke emner hvor de delte sine erfaringer med de tilstedeværende. Mange var opptatt av hvordan man kunne sikre en bærekraftig virksomhet. Alle disse møtene var et utmerket utgangspunkt for interessante og fruktbare diskusjoner og utveksling av ideer.»

Reiser hjem med ny kunnskap
“Jeg må få takke Stiftelsen Nor-Fishing og Aqua Nor-teamet for at de ga meg dette stipendiet for 2015. Jeg har lært masse nytt om akvakultur, og hodet mitt er fullt av nye ideer om fiskeoppdrett som jeg nå tar med meg hjem til Thailand.»

Bærekraftig oppdrett – fra drøm til realitet
“Nå skal jeg etter beste evne dele mine erfaringer fra Aqua Nor med mine kolleger og forretningsforbindelser samt med studenter jeg driver opplæring av hjemme i Thailand, og i andre land hvor vi arbeider. Jeg håper at denne nye kunnskapen om den innovative teknologien blir til beste for oppdrett i vår del av verden, og at drømmen om en bærekraftig oppdrettsindustri i Sørøst-Asia snart kan bli en realitet», avslutter Dr. Prakan.

Stiftelsen Nor-Fishing

Klostergata 90 7030 Trondheim, Norway
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
mailbox@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.