november 26th, 2015 by paul-aquanor

Flere vil delta på Aqua Nor 2017

Flere vil delta på Aqua Nor 2017

Utstillere og besøkende blir mer og mer fornøyde med Aqua Nor og flere enn før sier de skal tilbake neste gang. Ombyggingen av Trondheim Spektrum fører heldigvis til økt kapasitet på fremtidige messer; i 2017 settes det opp en stor midlertidig hall – og før Aqua Nor 2019 er en enda større permanent hall på plass.

Grafisk fremstilling

Årets utstillere har i stor grad, og i større grad enn tidligere år til hensikt å delta på neste Aqua Nor. Se mer om grafenes betydning i oppsummeringen av kundeundersøkelsen.

Direktør Ola Eriksen

Direktør Ola Eriksen

Årets utstillere har «i stor grad, og i større grad enn tidligere år til hensikt å delta på neste Aqua Nor», konkluderer kundeundersøkelsen som ble utført blant utstillere og besøkende etter Aqua Nor 2015. Direktør Ola Eriksen i Aqua Nor er dermed glad for kapasitetsøkningen som er planlagt før Aqua Nor 2017. «Det er svært gledelig at et økende antall utstillere og besøkende ønsker å delta i 2017 – og vi vil stå rustet til å ta i mot alle som kommer.»

Dobler arealet som skal rives
«Vi ser at noen av respondentene i undersøkelsen er nysgjerrige på hva utbyggingen av Trondheim Spektrum vil bety for Aqua Nor 2017. Messen går som vanlig – men med økt kapasitet. Rivningen av A-, B-, og C-hallen, og den påfølgende byggingen av nesten tre ganger så stor permanent hall, betyr at vi i mellomtiden setter opp en stor midlertidig plasthall til Aqua Nor 2017. Den vil være over dobbelt så stor som arealet vi mister under rivningen», forteller Eriksen.

Unngår venteliste
Aqua Nor 2015 var første gang noen sinne at vi hadde venteliste for utstillere. «I 2017 og fremover vil vi også få plass til å ta i mot alle de som sto på venteliste under årets messe», sier Eriksen.

Relevante deltagere skaper vekst
Eriksen tror kvaliteten og mangfoldet blant utstillerne er hovedgrunnen til både besøksrekorden under Aqua Nor 2015 og den økte tilfredsheten blant både utstillere og besøkende. «Vi er selvfølgelig svært fornøyde med det voksende antallet utstillere og besøkende – men kvaliteten er enda viktigere – og vi ser at deltagerne mener at det er de riktige personene som deltar på Aqua Nor».

At deltagerne ved forrige messe er fornøyde og positive er viktig. Nå er derimot Aqua Nor 2015 historie og alles øyne rettes fremover mot 2017.

Avdekker forbedringsområder
Eriksen er også svært opptatt av forbedringsområdene analysen peker på. «Vi er svært takknemlige for at så mange tar seg tid til å gi oss tilbakemeldinger. Hva vi tror er viktig og bra og det utstillerne og besøkendemener  er viktig og bra kan være to forskjellige ting.  Resultatene av kundeundersøkelsen forteller oss hva vi må forbedre og fokusere på i tiden inn mot neste messe. Deltagerne skal ha en like flott – eller flottere – opplevelse hver gang de er her», sier Eriksen.

Stiftelsen Nor-Fishing

Klostergata 90 7030 Trondheim, Norway
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
mailbox@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.