august 8th, 2017 by paul-aquanor

De innovasjonsprisnominerte: Planktonic

Planktonic leverer teknologi som vi først og fremst bare kjenner fra sci-fi-filmer: De kryopreserverer levende dyreplankton og lar oppdretteren vekke dyreplanktonet til live igjen når fisken skal fôres. For forskerne bak teknologien har arbeidet vært langvarig og vanskelig – for oppdretteren er det raskt og enkelt å benytte seg av.

Planktonic er et norsk selskap som jobber med utvikling og produksjon av levende fôr.

Hvordan Planktonic får til å fangste store mengder vill og levende dyreplankton, kryopreservere planktonet, lagre, transportere og så vekke det til live igjen holder de enn så lenge ganske tett om. Men at de har fått det til, og kan få det til i industriell skala, sås det ingen tvil rundt.

Stort problem i oppdrett av marine arter
Det er med god grunn at Planktonic holder kortene sine tett til brystet. De mener å ha funnet svaret på et av de største problemene rundt oppdrett av marine arter: Uten levende fôr rikt på essensielle marine fettsyrer er dødeligheten for høy og tilveksten for lav i forhold til potensialet fisken har fra naturens side

Kryopreservering
Planktonic har i et tiår jobbet med teknologien og metodikken som lar de høste, preservere, lagre og frakte levende dyreplankton direkte til oppdretteren. De benytter seg blant annet av kryopreserveringsteknologi.  Kryopreservering er en måte å fryse ned levende organismer på, uten å skade eller drepe organismen, for så å kunne vekke den til live igjen senere.

Artemia, saltsjøkreps, er arten som per i dag brukes av flest oppdrettere til levende fôr.

Artemia
I dag er problemet i marint oppdrett at saltsjøkreps, eller Artemia, som er den arten som oppdretterne i dag bruker som levende fôr, har sitt opphav i salte innlandssjøer – ikke i havet. Dette planktonet må klekkes og kultiveres i tanker ute hos oppdretterne, hvor de i tillegg må fôres opp på alger. Fiskeyngelen spiser så saltsjøkrepsen og får på denne måten i seg næringsstoffene fra algene. Å bruke tid på å «oppdrette» fiskefôret i tillegg til fisken krever mye tid og penger for oppdretterne. I tillegg er det en kjensgjerning at artemia er en kilde til mange uønskede bakterier og virus i fiskekarene hvor de fôres ut.

Revolusjonerende
Et annet problem med saltsjøkreps er at dette planktonet er fattig på de viktige marine fettsyrene som gjør at fisken vokser optimalt og har god helse. «Det er mye evolusjon i havbruksnæringa – det gjøres stadige fremskritt. Her er det derimot snakk om en revolusjon. Det å levere levende fôr, rikt på marine fettsyrer, direkte fra havet og til enkel bruk for oppdretteren, det endrer forutsetningene for alle som ønsker å drive oppdrett av torsk, kveite, reker og andre marine arter», sier Rune Husby, adm. dir. i Planktonic. På regjeringens konferanse om fremtidens havbruk dro statsminister Erna Solberg også frem Planktonic som eksempel på en bedrift som kan bidra til at vi får oppdrett av andre arter som på sikt kan bli like store som laksen.

Utrolig enkelt
«Når vi har hatt tester og demonstrasjoner for oppdrettere må vi bruke de første timene på å forklare enkelheten i produktet vårt. De er vant til så mye arbeid med levendefôr at de ikke tror på at vi kan tilby et så enkelt produkt som vi gjør», sier Husby.

Tilbake fra de «døde»
Etter å ha fangstet planktonet må det gjennom en kryopreserveringsprosess for at det senere skal kunne vekkes til live igjen. Før det fryses inn blir planktonet blandet med en spesialdesignet kryopreserveringsvæske, deretter lagt i flate poser som til slutt oppbevares i flytende nitrogen på – 196 grader Celcius, med tilnærmet uendelig holdbarhet. Posene er på ca. 600 gram og én pose tilsvarer rundt 30 millioner planktonindivider. På oppdrettsanlegget trenger røkteren bare å tine posens innhold i sjøvann, før planktonet blir levende og dermed et naturlig fôr med riktig næringsverdi for fiskeyngelen.

Sunn og sterk fisk
Selskapet har forsket og gjort tester på flere forskjellige marine arter– og har hatt oppløftende resultater hele veien. Larver og yngel som får Planktonic-fôr viser raskere vekst enn kontroll-gruppene.  Oppdretterne opplever også lavere dødelighet, bedre pigmentering og generelt sett en mer robust og friskere fisk.

Klar for verdensmarkedet – starter i Norge
Planktonic har utviklet teknologi og metodikk helt siden selskapet ble startet i 2009, men hadde ikke sine første industrielle forsøk før i 2016. Mens de gjør seg klare til å rykke ut i det store internasjonale markedet har de levert fôret til norske oppdrettere av berggylt og rognkjeks det siste året. Oppdretterne bestilte fôr til sitt neste innsett med en gang de så resultatene fra det første innsettet.

Forskjellen i pigment, størrelse og robusthet på rognkjeks som har fått tørrfôr (til venstre) og Cryoplankton (til høyre) er stor.

Ut i verden – også med produksjonen
Dyreplanktonet som Planktonic fangster finnes mange steder i verden. Produksjonen av Planktonics levende fôr er dermed ikke bare begrenset til Norge.  «Det er enorme mengder av denne arten i mange havområder på kloden. Det betyr at vi kan etablere fabrikker flere steder i verden – avhengig av hvor behovet er.»

Overlegen overlevelsesgrad
Under Rensefiskkonferansen 2017, arrangert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, presenterte daglig leder Marco Schaer ved Salmars rognkjeksanlegg på Langstein sine erfaringer med bruk av Planktonics kryoplankton. Schaer presenterte der tall som viser at de har lykkes med å redusere akkumulert dødelighet fra 18% til 3% ved å benytte Planktonics fôr.

Lav bakterieforekomst
En positiv bi-effekt av kryopreserveringen er at bakterieforekomsten er langt lavere hos kryopreservert plankton enn annet levendefôr. Kryopreserveringsprosessen fungerer slik at den erstatter vannet i planktonet med kryopreserveringsvæske. Uten denne væsken ville planktonets celler blitt revet i stykker når nedfrysningen skjer. Kryopreserveringsvæsken og nedfrysingen til -196 grader dreper samtidig de fleste bakterier og virus som kan finnes i naturen og annet levendefôr – og dermed slipper oppdretterne mange mulige kilder til sykdomsutbrudd som næringen i dag sliter med og taper penger på.

Nå skal selskapet ut i verden for å oppnå sitt store mål: Å erstatte all bruk av andre typer levende fôr med KryoPlankton!

For mer informasjon, se selskapets nettside eller ta kontakt med:

Rune Husby
Adm. Dir
Planktonic AS
rune.husby@planktonic.no
93 43 89 28

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.