Dager igjen til Aqua Nor 2017

Messen

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Faglig innhold

Under Aqua Nor arrangeres en rekke seminarer, foredrag og debatter. Under årets messe vil det bli satt spesielt fokus på FAOs Code of Conduct for Responsible Fisheries and Aquaculture, og på hvordan norsk oppdrettsteknologi kan anvendes under andre himmelstrøk og på andre arter.

Sosiale arrangement

Under messen kan man delta på ulike sosiale arrangementer både på dag- og kveldstid. Her blir det lagt opp til at man kan treffe nye og gamle kontakter og kunder i en uformell setting.

Stiftelsen Nor-Fishing

Klostergata 90 7030 Trondheim, Norway
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
mailbox@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.


img1